Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domkapitel, i vilket antalet medlemmar inte var fixerat. De medeltida domkapitlen var i princip autonoma kyrkliga korporationer. De hade rätt att förvalta sin egendom och uppta nya medlemmar.

Finsk beskrivning

avoin tuomiokapituli*

Tuomiokapituli, jonka jäsenmäärää ei ollut määritelty. Keskiaikaiset tuomiokapitulit olivat käytännössä itsenäisiä kirkollisia toimiyksikköjä, joilla oli oikeus hallinnoida omaisuuttaan sekä ottaa uusia jäseniä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin capitulum aoertum, ecclesia non numerata

Synonymer

öppet domkapitel