Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden förekommande benämning på stämning eller skriftlig kallelse till domstol. Termen användes under medeltiden särskilt om kallelse till kyrklig domstol, från 1600-talet särskilt till hovrätt.

Finsk beskrivning

haaste, kutsu

Haaste tai kirjallinen kutsu oikeuteen Ruotsin vallan aikana. Keskiajalla vastaavaa termiä käytettiin kutsusta kirkolliseen tuomioistuimeen, 1600-luvulla lähinnä kutsusta hovioikeuden istuntoon.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 80.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 51, 238.

Andra språk

Latin citatio
Dåtida finska haaste, (kirjallinen) kutsu

Synonymer

citera