Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Likhet, likställdhet, likvärdighet, sedermera också jämställdhet, till exempel om att Mose lag jämställdes med de svenska medeltida lagarna år 1608. Termen användes särskilt under frihetstiden.

Finsk beskrivning

yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus, tasa-arvo

Erityisesti vapauden aikana käytetty termi, jolla viitattiin sekä tiettyjen lakien että ihmisten samanarvoisuuteen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 644.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 55.

Andra språk

Franska parité
Dåtida finska tasa-arvoisuus, tasahintaisuus