Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden en statlig befattning i större härader, vid hovrätterna och i Kammarkollegium och Kammarrätten, under autonoma tiden också vid bl.a. Tullstyrelsen. Advokatfiskalen utövade tillsyn och kontroll över statstjänstemännen och hade åtalsrätt vid tjänstefel och försummelser.

Finsk beskrivning

kanneviskaalin toimi

Ruotsin vallan aikainen valtiollinen toimi suuremmissa kihlakunnissa, hovioikeuksissa sekä kamarikollegiossa ja kamarioikeudessa, autonomian aikana myös mm. Tullihallituksessa. Kanneviskaali toimi valtion virkamiesten valvojana ja hänellä oli myös syyteoikeus virkavirheiden ja laiminlyöntien osalta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 199.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 49, IRS III: 977 (ämbete).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 3.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

advokatfiskalsämbete