Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1700-talet benämning på mellanskillnad vid utbyte av myntsorter och värdepapper. Begreppet användes också om prisskillnad mellan bättre och sämre myntsorter eller mellan klingande mynt och pappersmynt.

Finsk beskrivning

agio, kurssiero

ero; 1700-luvulta lähtien käytössä ollut termi, jolla tarkoitetaan rahojen ja arvopaperien välistä arvoeroa vaihdon yhteydessä sekä erilaatuisten metallirahojen tai metalli- ja paperirahan välistä arvoeroa. Agio voi olla myös määrä, jolla rahan tai arvopaperin hinta ylittää sen nimellisarvon.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 53.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 14.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska aagio, vaihtopalkkio, arvopaperin ja rahalajien nimellisen ja vaihtoarvon ero