Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman med uppgift att bistå den professor som vid ett universitet utförde dissektioner.

Finsk beskrivning

anatomian prosektori, anatomian leikkelyavustaja

anatomian leikkelyharjoitusten ohjaaja; Yliopiston virkamies, jonka tehtävänä oli avustaa professoria leikkelyharjoitusten yhteydessä.

Källor

Kansallisbiografia : Studia biographica 1-10 , Suomen historiallinen seura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2003–2007 , Arno Forsius: Avellan, Nils, 465-466.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 17 .

Andra språk

Dåtida finska anatomianneuvoja, leikkelynneuvoja