Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Försäkringsgivare, särskilt om sjöförsäkringar.

Finsk beskrivning

vakuutuksenantaja

Erityisesti merivakuutuksia myöntäneestä vakuutuksenantajasta käytetty nimitys.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 120.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 30.

Andra språk

Dåtida finska vakuutuksenantaja, vakuudenantaja, assuradööri