Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Intyg över ränteavdrag, rabatt. Vid banktransaktioner, den ränta som banken drog av vid betalning av växlar och skulder.

Finsk beskrivning

diskonttotodistus*

todistus peritystä ennakkokorosta

Källor

Handledning till judiciella arkiv , 2 , Malmö: Malmö stadsarkiv 1991 , 13.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 174 (diskontto).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Dåtida finska diskontto

Synonymer

diskontobevis