Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiellt redigerad periodisk samlingsskrift för publicering av lagar och förordningar som gäller Åland, ibland också vissa beslut och tillkännagivanden. Samlingen utges i bokform vart fjärde år och innehåller de mest väsentliga författningarna.

Finsk beskrivning

Ahvenanmaaan säädöskokoelma

Källor

Svenskt lagspråk i Finland. Särskilt kap. 12 Finsk-svensk ordlista: 271–400 , Helsingfors: Statsrådets kansli 2010 , 18. http://www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf

Ålands författningssamling , Mariehamn: Ålands landskapsstyrelse 1923 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

ÅFS