Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den person till vilken växel eller annat värdepapper överlåts genom endossering.

Finsk beskrivning

indossaatti, siirronsaaja

Henkilö, jolle vekseli tai määrännäispaperi siirretään.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 160.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska indosaatti, siirronsaaja

Synonymer

endossat