Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beslut som 1544–1906 fattades av de fyra stånden under svenska tiden vid riksdag, under autonoma tiden vid lantdag.

Finsk beskrivning

säätyvaltiopäivien päätös

Vuosina 1544–1906 neljän säädyn tekemät päätökset.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 340.