Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Ekonomiedepartementets kansli vilken mottog, vidarebefordrade, registrerade och arkiverade brevärenden.

Finsk beskrivning

kirjaaja

Talousosaston kanslian virkamies, jonka tehtävänä oli ottaa vastaan kirjeitä ja toimittaa ne eteenpäin sekä huolehtia niiden rekisteröinnistä ja arkistoinnista.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 819 (registrator).

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , III: 1200 . http://runeberg.org/pieni/

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 288.

Andra språk

Dåtida finska kirjeasiain rekistraattori