Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftlig handling eller viljeuttryck som medför rättsliga konsekvenser.

Finsk beskrivning

oikeustoimi

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 967.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 302.

Andra språk

Dåtida finska oikeusteko