Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arbetsbetyg, intyg av en husbonde att en tjänare eller tjänarinna var fri från tjänsten. Intyget innehöll också vitsord om hans eller hennes arbetsinsatser och uppförande. Den vanliga avskedsdagen var den 25 oktober. För orlovssedeln krävdes inte charta sigillata-avgift.

Finsk beskrivning

erotodistus, työtodistus

Todistus, jonka isäntä antoi palveluksessaan olleelle työsuhteen päättymisestä ja vapaudesta hakea uutta työtä. Sisälsi yleensä myös todistuksen käytöksestä ja taidoista. Oli pakollinen ennen elinkeinovapauden säätämistä, jotta voi hakea uusia töitä eikä joudu epäillyksi irtolaisuudesta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 127.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 584.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 690.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 1102. http://runeberg.org/lantuppsl/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska päätöskirja

Synonymer

orlovsbevis