Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Johan III:s liturgi, ett tillägg till kyrkoordningen 1571, med vilket den protestantiska liturgin närmade sig den katolska. Liturgin avskaffades på Uppsala riksdag 1593.

Finsk beskrivning

Juhana III:n kirkkojärjestys

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin nova ordinantia ecclesiastica, nova ordinantia

Tid

Svenska tiden

1500-tal

1571–1593

Synonymer

Johan III:s liturgi
nova ordinantia