Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civil ämbets- eller tjänsteman. Termen användes huvudsakligen om innehavare av lägre tjänster.

Finsk beskrivning

siviilivirkamies, siviilivirkailija

Siviilisektorin toimihenkilö. Käytettiin lähinnä alemmista virkamiehistä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 607.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 67.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska siiviilivirkamies, siviilipalvelusmies