Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Länssjukhus och kurhus för vård av primärt veneriska sjukdomar i och omkring Tavastehus stad 1814–1850. Det förestods av en direktion. Som ordförande verkade landshövdingen. Han biträddes av tre ledamöter som representerade staden, församlingen och medicinalstaten, en sekreterare och sjukhusets ekonomiansvariga syssloman. Lasarettet hade ursprungligen grundats i Helsingfors men flyttades 1785 till Tavastehus under namnet Tavastehus länslasarett. Det hette igen efter 1850 Tavastehus länslasarett och omdöptes 1858 till Tavastehus länssjukhus.

Finsk beskrivning

Hämeenlinnan lasaretti ja parantola*; Hämeenlinnan sairaala ja sukupuolitautien parantola

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Hämeenlinnan lasaretti ja hoitola

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1814–1850

Synonymer

Tavastehus länslasarett