Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Länssjukhus och kurhus primärt för vård av veneriska sjukdomar i och omkring Uleåborg stad 1814–1850. Det förestods av en direktion. Som ordförande verkade landshövdingen. Han biträddes av fyra ledamöter som representerade staden, länet, församlingarna och medicinalstaten, en sekreterare och sjukhusets ekonomiansvariga syssloman. Lasarettet hette 1792–1814 och 1850–1858 Uleåborgs länslasarett. Det bytte 1858 namn till Ulåborgs länssjukhus.

Finsk beskrivning

Oulun lasaretti ja parantola*; Oulun sairaala ja sukupuolitautien parantola

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Oulun lasaretti ja hoitola

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1814–1850

Synonymer

Uleåborgs länslasarett