Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Extra ordinarie tjänsteman vid Finlands Banks huvudkontor.

Finsk beskrivning

apulaisvaihtokasööri, apulaisvaihtokassanhoitaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 399.

Andra språk

Dåtida finska apulaisvaihtajakassööri