Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett posthemmans skyldighet att befordra posten längs en viss postrutt 1638–1845, på Åland och i Åbolands skärgård fram till 1910.

Finsk beskrivning

postinkuljetusvelvollisuus

postitilan velvollisuus kuljettaa postia

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid