Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattande benämning på personer som gjorde manskapstjänst på skepp eller båtar.

Finsk beskrivning

aluksen miehistö, aluksen henkilökunta

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 337 (bårspersonal).

Schmedeman, Johan , Kongl. stadgar, förordningar bref och resolutioner, ifrån åhr 1528 in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender 1706 , 35.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/