Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommunikationsled för färd med båt, farkost eller fartyg. Båt- och segelleden var en vattenväg markerad med sjömärken och utgjorde allmän farled.

Finsk beskrivning

vene- ja purjehdusväylä

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 63.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/