Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med 1720-talet handling för föredragning innehållande föredragandens sammanfattning av ärendet samt dennes förslag till myndighetens beslut. Under perioden 1826–1917 var en föredragningsnot en kort framställning av huvudpunkterna i de ärenden som skulle föredras för kejsaren av ministerstatssekreteraren. Den inkluderade vanligen senatens framställan och generalguvernörens utlåtande. Den avfattades på franska under Alexander I:s tid, därefter på ryska. Regenten antecknade sitt godkännande direkt på föredragningsnoten.

Finsk beskrivning

esittelynootti, esittelytiivistelmä

Lyhyt tiivistelmä ministerisihteerin keisarille esittelmistä asioista. Se laadittiin ranskaksi Aleksanteri I:n aikana, myöhemmin venäjäksi. Hallitsija kirjoitti hyväksyntänsä suoraan noottiin.

Källor

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 10: 894.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 , 3534.

Pushkarev, Sergei G. , Dictionary of Russian Historical Terms from the Eleventh Century to 1917 1970 , 13.

Valtiosihteerinvirasto, http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Valtiosihteerinvirasto

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 14-15.

Andra språk

Tyska Bericht, Vortrag
Ryska dokladnaja zapiska