Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Orden, närmast hovorden, som instiftades av Lovisa Ulrika och Adolf Fredrik i samband med deras bröllop 1744. Den utdelades sista gången 1746. Orden instiftades efter en skämtsam incident med den då ännu blivande drottningens solfjäder. Eftersom den skapade oro utrikes –i bland annat Ryssland – då man befarade att den skulle tjäna parter som önskade öka kungamakten på riksdagens bekostnad, kom orden att bli kortvarig. Den förlänades främst till Lovisa Ulrikas kvinnliga hovstat. Devisen på ordenstecknet var: La liaison fait ma valeur – La division me perd (enigheten min styrka – söndringen mitt fördärv).

Finsk beskrivning

Harmonian ritarikunta*, Viuhkaritarikunta*; Lovisa Ulriikan ja Aadolf Fredrikin häiden yhteydessä perustettu ritarikunta (1744–1746)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Solfjädersorden