Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hederstitel för förståndare för ortodoxt munkkloster, även för de ortodoxa klostren i Finland.

Finsk beskrivning

igumeeni

Ortodoksisen luostarin esimies (Vanha Suomi). Virka-arvoltaan igumeeni luettiin luokkaan viisi.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 363.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 163.

Pietarinen, Rauno , Hengellinen ja kirkollinen sanasto , Lieto: OKS 1979 , 529.

Tillander-Godenhjelm, Ulla , The Russian imperial award system during the Reign of Nicolas II, 1894–1917 (Diss.) , 113 , Helsinki: 2005 , 239.