Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600- och 1700-talet edsvuren tjänsteman anställd av en stad för officiell mätning av kalk, då sådan mätning begärdes av köpare eller säljare.

Finsk beskrivning

kalkinmittaaja*

valantehnyt kaupungin virkamies, joka suoritti tarvittaessa virallisia kalkinmittauksia 1600- ja 1700-luvuilla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1600–1700-tal