Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1628 års lantmäteriinstruktion mätning, beskrivning och framställande (på papper) av ett större landområde (provins, län, härad, socken).

Finsk beskrivning

geografinen kartoitus

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 28.

Peterson-Berger, Einar , Lantmäteriets kartografiska verksamhet. Resultat och betydelse. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 257–297 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 261 (Svenska lantmäteriet 1628–1928 I).

Andra språk

Inga termer på andra språk