Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av biskopen utfärdad och mellan prosteriernas prästerskap cirkulerande skrivelse (stiftcirkulär) om stiftets angelägenheter.

Finsk beskrivning

hiippakuntakirje*, piispan kiertokirje*

piispan rovastikunnille laatima kirje

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1700-tal–1809 (Finland)