Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av tiondet som var avsedd för de fattigas underhåll. I Hälsingland utgjorde den 1/3 av tiondeuppbörden, men fattigtionden tycks inte ha förekommit i Finland under medeltiden. I början av medeltiden behöll bönderna fattigtiondet vanligen själva men när de kyrkliga institutionerna utvecklades hävdades principen att lekmän inte fick ha hand om kyrkliga tionden.

Finsk beskrivning

köyhäinhoidon kymmenykset

kymmenysveron osa, joka oli tarkoitettu köyhäinhoidon kustannusten kattamiseen

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 203f.

Andra språk

Dåtida finska vaivaiskymmenykset