Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den lägsta prelaturen i Åbo stift. Hans uppgift var att bistå domprosten i ledningen av kulten. De flesta innehavarna av ämbetet i Åbo hade akademiska lärdomsgrader. Ärkepresbyter-ämbete förekom i de svenska stiften endast i Åbo.

Finsk beskrivning

arkkipresbyteeri

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 613.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 613.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , I: 197. http://runeberg.org/pieni/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

archipresbyter
ärkepräst

Se vidare