Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid Kungliga akademin i Åbo, av biskop eller annan präst meddelad undervisning i predikning, inklusive praktiska övningar. Syftet var att förbereda studenterna för avläggande av prästexamen vid domkapitel, särskilt under biskop Johannes Gezelius d.ä:s tid (1664–1690).

Finsk beskrivning

saarnakollegio

Turun kuninkaallisen akatemian järjestämä saarnaopetus ja siihen sisäältyvät harjoitukset

Källor

Laasonen, Pentti , Finlands kyrkohistoria. Åren 1593–1808 2 , Skellefteå: Artos 2000 , 92.

Andra språk

Latin collegia concionatoria