Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning som från senare delen av 1100-talet användes om mynt som motsvarade flera stycken av det dittills ensamt utgivna denarmyntet.

Finsk beskrivning

grossi*, grossus

1100-luvulla käytössä ollut nimitys rahasta, joka vastasi useampaa kappaletta aiempaa denaarirahaa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 478.