Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som bestod av en liten mängd hampa. Den betalades i Finland på 1530-talet i Nyland och Savolax till slotten och i Tavastland till häradshövdingarna.

Finsk beskrivning

hamppuvero

pienestä määrästä hamppua koostunut vero 1530-luvulla

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 102.

Andra språk

Inga termer på andra språk