Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som uppbådade folk till skalljakt. Benämningen användes också i bemärkelsen att vara befriad från skalljakt (skallbud) och om den sammankomst vid vilken en skalljakt planerades under ett skallbud. Enligt ett lagförslag 1606 skulle en fullvuxen person från varje matlag genast infinna sig till skallbud (präst, klockare och inhyseskvinnor undantagna).

Finsk beskrivning

jahtiinkutsuja*

jahtiin kutsuttujen kokoontuminen

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/