Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civil tjänsteman som skötte arbetsfolkets inkvartering vid kanalbyggena under autonoma tiden .

Finsk beskrivning

majoituksenhoitaja*

työväestön majoituksesta vastannut virkamies kanavarakentamisen yhteydessä

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 16 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk