Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gregorius IX:s lagsamling som efter 1234 skulle användas vid domstolarna och de rättsliga skolorna.

Finsk beskrivning

Gregorius IX:n lakikokoelma vuodelta 1234

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 223.