Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av motparten utfärdat bytesbrev eller fördrag. Vanligen skulle de båda utväxlade urkunderna ha likalydande formulär medan protokoll och eskatokoll i det ena brevets utfärdare stod som mottagare i det andra.

Finsk beskrivning

vasta-asiakirja

toisen sopimuspuolen laatima, identtinen asiakirja, vain vastaanottaja oli eri

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XI: 709.

Andra språk

Inga termer på andra språk