Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Kammarkollegium, grundad kring 1640 men huvudsakligen verksam från 1672, med uppgift att handlägga räkenskaperna från de finska länen och Västernorrlands samt Västerbottens län. Finska landskontoret kallades också Tredje provinskontoret, särskilt under den tid som kontoret också hanterade handlingar från Baltikum.

Finsk beskrivning

kamarikollegion Suomen lääninkonttori

suomalaisten läänien tiliasioista ja niiden tarkastuksesta vastaava kamarikollegion osasto

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 134.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 150.

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Smith, William , Studier i Svensk Tulladministration. Första delen: Från äldsta tid till omkring 1718 , 3 , Stockholm: 1950 , 108.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Finska provinskontoret