Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman upptagen på bergslagens stat som för svenska myntverkets räkning förde register och räkenskaper över myntpräglingen vid det bruk där han var stationerad. Beteckningen förekom redan på 1500-talet.

Finsk beskrivning

rahakirjuri*

Vuorivirkakuntaan kuuluva virkamies, jonka tehtävänä oli Ruotsin rahapajan puolesta pitää rahanpainannasta rekisteriä sen ruukin yhteydessä, jonne hänet oli virkaan määärätty. Nimitys esiintyy jo 1500 luvulla.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 148.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk