Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätten att bestämma över ett lands myntväsen. Den omfattade myntens yttre utseende, myntfot, urvalet av nominaler, emmissioner och myntverkens läge. Kunglig mynträtt i Sverige är belagd under Olof Skötkonungs tid. Kungen kunde delegera rätten, men om sådan delegation i Sverige finns inga källor före 1500-talet. Bevarade mynt tyder på att ärkebiskopen i Uppsala haft mynträtt omkring 1170–1215. Jarlen hade eventuellt också mynträtt. Privilegiebrevet för Stockholm 1436 gav staden rätt att kontrollera myntningen.

Finsk beskrivning

oikeus määrätä valtakunnan rahasta

(Kuninkaallinen) yksinoikeus, joka käsitti oikeuden määrätä rahan ulkonäöstä, rahakannasta, nominaaliarvosta, liikkeelle laskemisesta sekä rahapajojen sijainnista.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XII: 69ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

mynthöghet