Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Nödmynt, särskilt de 1715–1719 utgivna mynten av koppar med angivet värde av en daler silvermynt; mynt med nominellt värde som är högre än metallvärdet (och som inte inlöses av staten efter sitt nominella värde). Gällde stundom även sedlar av låg valör och dylikt. Termen används ibland även om tecken eller bild på präglade mynt.

Finsk beskrivning

rahamerkki

Hätärahasta, erityisesti vuosina 1715–1719 painetuista ja arvoltaan taalarin hopearahaa vastaavista kuparirahoista käytetty nimitys. Kyseessä oli raha, jonka nimellinen arvo oli korkeampi kuin sen sisältämän metallin arvo. Termiä käytetään myös rahaan painetuista kuvista.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 20.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1700-tal
1800-tal

1715–1810

Synonymer

skiljemynt