Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden om vissa i lagen föreskrivna sammanträden med hela riksdagen inför konungen i rikssalen, efter 1789 närmast de som gällde skatter. Under autonoma tiden 1809–1917 var plenum plenorum senatens gemensamma plenum med Justitiedepartementet och Ekonomiedepartementet.

Finsk beskrivning

kaikkien säätyjen täysistunto

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 269.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wedberg, Birger , Konungens högsta domstol 1789–1809 , Stockholm: Norstedts 1922 , 8.

Wikipedia Wikipedia – Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/

Andra språk

Latin plenum plenorum
Dåtida finska yhteinen täysistunto

Tid

1700-tal
1800-tal
1900-tal

1700–1917