Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1903 enhet vid stadspolis, sedermera polisinrättning, som har till uppgift att upprätthålla den allmänna, yttre ordningen i staden genom övervakning och utryckningar. Ordningspolisen kallas även distriktspolisen (motsats: kriminalpolisen). Ordningspolis fanns före 1950-talet endast i Helsingfors.

Finsk beskrivning

järjestyspoliisi

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 124 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 606.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1903: nr 45/ 114: § 13, 49: 54, 62 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/