Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sätt att skaffa sig fördelar genom oäkta skrivelser. De medeltida lagarna behandlade inte urkundsförfalskning. Urkundsförfalskning förekom inom alla samhällsklasser och på alla nivåer. Strider om urkundsförfalskningar fördes åtminstone i riksrådet. Äktheten undersöktes också av biskoparna och andra höga prelater.

Finsk beskrivning

asiakirjaväärennys

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk