Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätt för avkomling att träda i en avliden arvinges ställe, representationsrätt.

Finsk beskrivning

edustamisoikeus

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 32.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 172.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk