Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Summarisk sammanställning häradsvis av de produkter som bönderna skulle betala i skatt eller som skulle förtullas. Persedelextrakt upprättades vanligen endast då det skett förändringar.

Finsk beskrivning

verotuoteluettelo, verokappaleluettelo

Kihlakuntakohtaisesti esitetty yleisluettelo niistä tuotteista, joita talonpoikien tuli maksaa veroina tai jotka tuli tullata. Luettelo laadittiin yleensä vain, jos siihen oli tullut muutoksia.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 842.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , (parseli).

Seppälä, Suvianna , Viljana, nahkoina, kapakalana. Talonpoikien maksamat kruununverot Suomessa vuosina 1539–1609 , 125 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009 , 11. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/46918/diss2009seppala.pdf?sequence=1

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska parseliluettelo