Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förhör på landskansliet med person som var häktad, anklagad eller misstänkt för tjänstebrott eller tjänsteförsummelse. Kansliförhör förrättades även i utsökningsfall och ärenden rörande lösdrivare, vilkas undersökning fram till 1936 hörde till landshövdingens uppgifter.

Finsk beskrivning

kansliakuulustelu (rikkomuksesta epäillyn virkamiehen)

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/