Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I lag stadgade gärningar som kränker en statlig tjänstemans tjänsteplikter och som kan leda till domstolsbeslut om avsättning från tjänsten. Motsats: tjänstefel. Om tjänstebrott stadgades under svenska tiden och autonoma tiden i ämbetsinstruktioner och reglementen för ämbetsverk, vanligen under benämningen ämbetsbrott, och i allmän lag från 1734 och 1889. Tjänstebrotten indelas i egentliga och oegentliga tjänstebrott, sådana tjänstebrott som också innefattar ett allmänt brott, till exempel förskingring och som under autonoma tiden gick under beteckningen blandat ämbetsbrott.

Finsk beskrivning

virkarikos

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska varsinainen virkarikos; epävarsinainen virkarikos, sekalaatuinen virkarikos

Synonymer

blandat ämbetsbrott
egentligt ämbetsbrott
embetsbrott
oegentligt ämbetsbrott
ämbetsbrott
ämbetsmannabrott