Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1852 till 1936 om i anslutning till lösdriveribestämmelserna av polismästaren eller polismästaradjointen förrättat förhör med en misstänkt lösdrivare. Kansliförhören förrättades från och med 1936 av vårdpolisen. Lösdriverilagen gavs 1852 och ändrades 1866, 1883 och 1936. Den sista var i kraft 1936–1987.

Finsk beskrivning

kansliakuulustelu (irtolaisuudesta epäillyn)

Källor

Silvennoinen, Oula , “Preventiivistä rikospoliisityötä" – Irtolaisuus, huoltopoliisi ja sosiaalihuolto. Julkaisussa Rikostutkimus 2003–2004 , Helsinki: Keskusrikospoliisi 2005 , 63–66.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/