Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Presidentens rätt att i enskilda fall bevilja eftergift från gällande lagstadganden.

Finsk beskrivning

dispenssioikeus, erivapausoikeus

erivapausvalta

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 397.

Nousiainen, Jaakko , Finlands politiska system , Stockholm: Svenska bokförlaget, Norstedts 1966 , 229.

Andra språk

Inga termer på andra språk